Український націоналістичний рух у протистоянні антидемократичним режимам у 1920-х — 1950-х рр.: історико-правове дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Макарчук Володимир Степанович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
31.05.2016 13:45
Статус
дисертація захищена