Комп’ютерна система для випробувань стрілочних вимірювальних приладів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н, проф. Кучерук Володимир Юрійович,
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
27.05.2016 09:43
Статус
дисертація захищена