Методика розслідування крадіжок особистого майна пасажирів, вчинених на залізничному транспорті України

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор Гумін Олексій Михайлович
Спеціальність
12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту
13.10.2016 10:08
Статус
дисертація захищена