Особливості подолання протидії під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д. ю.н., проф., заслужений юрист України Ортинський Володимир Львович
Спеціальність
12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту
30.06.2016 10:09
Статус
дисертація захищена