Модифікація рідкокристалічних структур та завадостійких сигнальних перетворювачів для оптичних сенсорних пристроїв

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор фізико-математичних наук, професор Микитюк Зеновій Матвійович
Спеціальність
05.27.01 — твердотільна електроніка
Дата захисту
24.11.2016 16:11
Статус
дисертація захищена