Технологічне забезпечення якості нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Грицай Ігор Євгенович
Спеціальність
05.02.08 — технологія машинобудування
Дата захисту
06.02.2017 15:03
Статус
дисертація захищена