Синтез та біологічна активність s- та n-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор хімічних наук, професор Новіков Володимир Павлович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
30.05.2016 10:36
Статус
дисертація захищена