Особисті права та свободи людини:загальнотеоретичне дослідження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кaндидaтa юридичних нaук
Науковий керівник / консультанти
кандидат юридичних нaук, доцент Романова Альона Сергіївна
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
21.11.2016 13:35
Статус
дисертація захищена