Моделювання нелінійно-збурених керованих процесів очищення рідин від багатокомпонентних забруднень

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Бомба Андрій Ярославович
Спеціальність
01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи
Дата захисту
01.07.2016 13:13
Статус
дисертація захищена