Актуалізація параметрів методики відносних супутникових спостережень для створення опорних геодезичних мереж

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д. т. н., проф. Костецька Яромира Михайлівна
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
26.05.2016 15:58
Статус
дисертація захищена