Застосування супутникових та наземних даних для побудови моделей гравітаційного поля Землі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ф-м.н., проф. Марченко Олександр Миколайович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
27.05.2016 15:56
Статус
дисертація захищена