Моральні засади діяльності інституту адвокатури: теоретико-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к. ю. н. Бігун В’ячеслав Степанович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
22.06.2016 13:43
Статус
дисертація захищена