Основи технологій одержання полімерних композитів на основі модифікованих осаджених силікатів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Левицький Володимир Євстахович
Спеціальність
05.17.06 — технологія полімерних і композиційних матеріалів
Дата захисту
02.12.2016 08:33
Статус
дисертація захищена