Механізми наноструктурування внутрішнього вільного простору в скло-керамічних матеріалах електронної техніки

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ф-м.н., проф. Шпотюк Олег Йосипович
Спеціальність
01.04.07 — фізика твердого тіла
Дата захисту
19.05.2016 16:12
Статус
дисертація захищена