Теоретичні основи процесів інерційно-фільтруючої сепарації

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Склабінський Всеволод Іванович
Спеціальність
05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту
12.12.2016 10:07
Статус
дисертація захищена