Формування і використання інтелектуального потенціалу підприємства

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор економічних наук, професор Князь Святослав Володимирович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
12.10.2016 16:30
Статус
дисертація захищена