Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Ільків Євген Юрійович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
26.05.2016 15:59
Статус
дисертація захищена