Дослідження взаємодії 1-нітроетенів і заміщених 2-нітротіофенів з метиленактивними сполуками

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор хімічних наук, професор Обушак Микола Дмитрович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
10.10.2016 10:29
Статус
дисертація захищена