Підвищення роздільної здатності сенсорів видимого діапазону для систем моніторингу з субпіксельною обробкою зображень

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович
Спеціальність
05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту
17.11.2016 12:09
Статус
дисертація захищена