Світлова інсталяція як засіб композиційного формування образу міського простору

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
к.арх., проф. Петришин Галина Петрівна
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
07.06.2016 15:39
Статус
дисертація захищена