Математичні моделі розподілу густини надр планет та їх гравітаційних полів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Черняга Петро Гервазійович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
27.05.2016 15:57
Статус
дисертація захищена