Участь прокурора в доказуванні під час досудового розслідування

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
кандидат юридичних наук, доцент Благута Роман Ігорович
Спеціальність
12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту
13.10.2016 10:08
Статус
дисертація захищена