Етіологічна діагностика експортно-імпортної діяльності підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор економічних наук, професор Мельник Ольга Григорівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
03.10.2016 16:42
Статус
дисертація захищена