Розвиток диверсифікації на підприємствах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
кандидат економічних наук, доцент Скибінський Олександр Станіславович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
10.10.2016 16:37
Статус
дисертація захищена