Гуртки Малої технічної академії

Підготовка до творчих конкурсів та ЗНО

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Методи та засоби побудови контекстно- залежних інтелектуальних систем у сфері працевлаштування
Завущак І.І.
д.т.н., проф. Буров Є.В.
кандидата технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.05
Наномодифіковані надшвидкотверднучі цементуючі системи та високофункціональні бетони на їх основі
Марущак У.Д.
д.т.н., проф. Саницький М.А.
доктора технічних наук
03.04.2019
Д 35.052.17
Надійність залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження
Титаренко Р.Ю.
к.т.н., доц. Хміль Р.Є.
кандидата технічних наук
02.04.2019
Д 35.052.17
Міцність, деформативність і тріщиностійкість бетонних балкових конструкцій мостів із базальтопластиковою арматурою
Гримак О.Я.
к.т.н., проф. Коваль П.М.
кандидата технічних наук
02.04.2019
Д 35.052.17
Підвищення ефективності вентильованих дисково-колодкових гальм автомобілів з урахуванням енергонавантаженості їхніх дисків
Витвицький В.С.
д.т.н., проф. Вольченко О.І.
кандидата технічних наук
29.03.2019
К 35.052.20
Обґрунтування раціональних режимів світлофорного регулювання з урахуванням характеристик транспортних потоків і поведінки пішоходів
Грицунь О.М.
к.т.н., доц. Ройко Ю.Я.
кандидата технічних наук
29.03.2019
К 35.052.20
Методи ефективного вибору базових функцій для часо-частотного перетворення сигналів
Лагун І.І.
д.т.н., проф. Наконечний А.Й.
кандидата технічних наук
29.03.2019
Д 35.052.08
Розробка та реалізація методів обчислення елементарних функцій на основі програмних та апаратних засобів
Борецький Т.Р.
д.т.н., проф. Мороз Л.В.
кандидата технічних наук
29.03.2019
Д 35.052.08
Інвестиційна стратегія як елемент антикризового управління підприємством
Блинда Ю.О.
д.е.н., проф. Подольчак Н.Ю.
кандидата економічних наук
27.03.2019
Д 35.052.03
Стратегія розвитку підприємств в ланцюгу створення складно-технічних систем
Савченко Ю.Т.
д.е.н., проф. Крикавський Є.В.
кандидата економічних наук
27.03.2019
Д 35.052.03
Надійність систем грозозахисту повітряних ліній електропересилання з врахуванням впливу випадкових факторів
Бінкевич Т.В.
д.т.н., проф. Журахівський А.В.
кандидата технічних наук
15.03.2019
Д 35.052.02
Екологічні проблеми крафтових пивоварень та способи їх вирішення
Фалик Т.С.
д.т.н., проф. Шевчук Л.І.
кандидата технічних наук
15.03.2019
К 35.052.22
Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку
Корлятович Т.Ю.
д.т.н., проф. Мороз О.І.
кандидата технічних наук
15.03.2019
Д 35.052.12
Моніторинг вертикальних зміщень техногенно- навантажених територій геодезичними методами
Петров С.Л.
д.т.н., проф. Третяк К.Р.
кандидата технічних наук
15.03.2019
Д 35.052.12
Геодезичне забезпечення та удосконалення методів і моделей оцінки нерухомості
Губар Ю.П.
д.т.н., проф. Перович Л.М.
доктора технічних наук
14.03.2019
Д 35.052.12
Комбінований розв’язок координат активних референцних GNSS станцій України
Доскіч С.В.
д.т.н., проф. Савчук С.Г.
кандидата технічних наук
14.03.2019
Д 35.052.12
Свобода вираження поглядів та проблеми юридичного забезпечення її реалізації в Україні (загальнотеоретичне дослідження)
Ярмол Л.В.
д.ю.н., проф. Сливка С.С.
доктора юридичних наук
05.03.2019
Д 35.052.19
Істина у праві: гносеологічний вимір
Левицька О.В.
д.ю.н., проф. Сливка С.С.
кандидата юридичних наук
05.03.2019
Д 35.052.19
Статистичне моделювання технологічних процесів виробництва радіоапаратури методом характеристичних функцій
Нестор Н.І.
д.т.н., проф. Бондарєв А.П.
кандидата технічних наук
01.03.2019
Д 35.052.10
Методи і пристрої генерування та формування сигналів з регулярною й хаотичною динамікою для інфокомунікаційних систем
Семенов А.О.
д.т.н., проф. Осадчук О.В.
доктора технічних наук
01.03.2019
Д 35.052.10
Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з політології в університетах Англії та Уельсу
Брандибура І.Ю.
д.пед.н., проф. Мукан Н.В.
кандидата педагогічних наук
01.03.2019
К 35.052.24
Особливості навчально-методичного забезпечення професійної підготовки бакалаврів інформаційної, бібліотечної та архівної справи
Кухтяк О.Я.
д.пед.н.,проф. Швай Р.-М. І.
кандидата педагогічних наук
01.03.2019
К 35.052.24
Дифузія результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Ванькович Л.Я.
д.е.н., проф. Георгіаді Н.Г.
кандидата економічних наук
20.02.2019
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та управління інформаційною діяльністю підприємств
Шпак Ю.Н.
д.е.н., проф. Мельник О..Г.
кандидата економічних наук
20.02.2019
Д 35.052.03
Аналіз та синтез нечітких регуляторів динамічних систем
Демків Л.І.
д.т.н., проф. Лозинський А.О.

д.т.н., проф. Ванцевіч В.
доктора технічних наук
15.02.2019
Д 35.052.18
Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері освіти
Легенький М.І.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
доктора юридичних наук
28.01.2019
Д 35.052.19
Підвищення інформативності мультиспектральних систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного діапазонів
Гривачевський А.П.
д.т.н., проф. Прудиус І. Н.
кандидата технічних наук
25.01.2019
Д 35.052.10
Методи та алгоритми управління ресурсами мультисервісних інформаційних функціонально- орієнтованих корпоративних мереж
Романчук В. І.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
25.01.2019
Д 35.052.10
Функціонально-просторовий розвиток водної рекреації у зоні впливу м. Львова
Данилко Н.Я.
к.арх., проф. Петришин Г.П.
кандидата архітектури
16.01.2019
Д 35.052.11
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВИХ УТВОРЕНЬ НА ПОСТПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЯХ (на прикладі Львова)
Ганець С.В.
к.арх., проф. Петришин Г.П.
кандидата архітектури
16.01.2019
Д 35.052.11