Запобігання поширенню коронавіусу 2019-nCoV

Реєстрація на творчі конкурси для вступу на базі ПЗСО

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Економічне оцінювання та управління інформаційною діяльністю підприємств
Шпак Ю.Н.
д.е.н., проф. Мельник О..Г.
кандидата економічних наук
20.02.2019
Д 35.052.03
Аналіз та синтез нечітких регуляторів динамічних систем
Демків Л.І.
д.т.н., проф. Лозинський А.О.

д.т.н., проф. Ванцевіч В.
доктора технічних наук
15.02.2019
Д 35.052.18
Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері освіти
Легенький М.І.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
доктора юридичних наук
28.01.2019
Д 35.052.19
Підвищення інформативності мультиспектральних систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного діапазонів
Гривачевський А.П.
д.т.н., проф. Прудиус І. Н.
кандидата технічних наук
25.01.2019
Д 35.052.10
Методи та алгоритми управління ресурсами мультисервісних інформаційних функціонально- орієнтованих корпоративних мереж
Романчук В. І.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
25.01.2019
Д 35.052.10
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВИХ УТВОРЕНЬ НА ПОСТПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЯХ (на прикладі Львова)
Ганець С.В.
к.арх., проф. Петришин Г.П.
кандидата архітектури
16.01.2019
Д 35.052.11
Функціонально-просторовий розвиток водної рекреації у зоні впливу м. Львова
Данилко Н.Я.
к.арх., проф. Петришин Г.П.
кандидата архітектури
16.01.2019
Д 35.052.11
Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США
Клонцак О.І.
к.пед.н., доц. Равчина Т.В.
кандидата педагогічних наук
19.12.2018
К 35.052.24
Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945–1996 рр.)
Рибак Т.М.
д.філол.н., проф. Мацько В.П.
кандидата педагогічних наук
19.12.2018
К 35.052.24
Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре
Турчин І.М.
к.пед.н., доц. Заячківська Н.М.
кандидата педагогічних наук
18.12.2018
К 35.052.24
Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації іноземних студентів в університетах США.
Смолікевич Н.Р.
д.пед.н., проф. Кошманова Т.С.
кандидата педагогічних наук
18.12.2018
К 35.052.24
Комерціалізація високотехнологічної продукції промислових підприємств
Мирощенко Н.Ю.
к.е.н., проф. Козик В.В.
кандидата економічних наук
10.12.2018
Д 35.052.03
Модернізація основних засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку
Стельмах Х.П.
д.е.н., проф. Пирог О.В.
кандидата економічних наук
10.12.2018
Д 35.052.03
Розвиток юридичної освіти та науки на Буковині (1875–2015 рр.)
Грекул-Ковалик Т.А.
д.ю.н., проф.Никифорак М.В.
кандидата юридичних наук
10.12.2018
Д 35.052.19
Філософсько-правова парадигма соціального контролю як засобу забезпечення правового порядку
Налуцишин В.В.
д.ю.н., проф. Грищук В.К.
доктора юридичних наук
10.12.2018
Д 35.052.19
Регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств
Лакіза В.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
07.12.2018
Д 35.052.03
Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності
Гураль І.В.
д.т.н., проф. Дивак М.П.
кандидата технічних наук
07.12.2018
Д 35.052.05
Особливості виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров’я
Доліновський Ю.С.
д.ю.н., доц. Гула Л.Ф.
кандидата юридичних наук
07.12.2018
К 35.052.23
Автоматизація проектування вбудованих систем засобами віддаленої інженерії
Гладкова О.М.
к.т.н., доц. Пархоменко А.В.
кандидата технічних наук
07.12.2018
Д 35.052.05
Кримінологічне запобігання підрозділами національної поліції України насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються студентами ВНЗ
Сподарик Н.І.
д.ю.н., проф. Гумін О.М.
кандидата юридичних наук
07.12.2018
К 35.052.23
Економічне оцінювання та побудова органів управління персоналом підприємств
Тарнавський М.І.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
07.12.2018
Д 35.052.03
Статистично-орієнтовані методи допускового проектування радіоелектронних пристроїв
Шило Г.М.
д.т.н., проф. Піза Д.М.
доктора технічних наук
06.12.2018
Д 35.052.05
Особливості розслідування серійних вбивств на сексуальному ґрунті
Любчинський О.В.
д.ю.н., проф. Гумін О.М.
кандидата юридичних наук
06.12.2018
К 35.052.23
Запобігання сексуальному насильству щодо дітей в Україні
Романцова С.В.
д.ю.н., проф. Гумін О.М.
кандидата юридичних наук
06.12.2018
К 35.052.23
Формування ідентичності районів масової житлової забудови 1960-80-х рр.
Мисак Н.Р.
д.арх., проф. Черкес Б.С.
кандидата архітектури
01.12.2018
Д 35.052.11
Архітектура військових гарнізонів Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття (формування, спадщина, принципи реабілітації)
Сергіюк І.М.
д.арх., проф. Ричков П.А.
кандидата архітектури
01.12.2018
Д 35.052.11
Розвиток теорії та методів аналізу динамічних режимів електричних кіл на основі макромоделювання
Гоголюк О.П.
д.т.н., проф. Стахів П.Г.
доктора технічних наук
30.11.2018
Д 35.052.02
Економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу
Станасюк Н.С.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
30.11.2018
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та обґрунтування інжинірингових проектів машинобудівних підприємств
Кащишин В.М.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
30.11.2018
Д 35.052.03
Моделі та алгоритми маршрутизації інформаційних потоків в самоорганізованих мережах
Пиріг Ю.В.
д.т.н. Стрихалюк Б.М.
кандидата технічних наук
30.11.2018
Д 35.052.10