Вступ 2020: рейтингові списки

Результати творчих конкурсів

Каталог дисертацій

Теми дисертацій Автор Керівник Ступінь Захист Спецрада
Дифузія результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств
Ванькович Л.Я.
д.е.н., проф. Георгіаді Н.Г.
кандидата економічних наук
20.02.2019
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та управління інформаційною діяльністю підприємств
Шпак Ю.Н.
д.е.н., проф. Мельник О..Г.
кандидата економічних наук
20.02.2019
Д 35.052.03
Аналіз та синтез нечітких регуляторів динамічних систем
Демків Л.І.
д.т.н., проф. Лозинський А.О.

д.т.н., проф. Ванцевіч В.
доктора технічних наук
15.02.2019
Д 35.052.18
Адміністративно-правові засади формування та реалізації державної політики у сфері освіти
Легенький М.І.
д.ю.н., проф. Бортник Н.П.
доктора юридичних наук
28.01.2019
Д 35.052.19
Підвищення інформативності мультиспектральних систем моніторингу шляхом комплексування зображень видимого та інфрачервоного діапазонів
Гривачевський А.П.
д.т.н., проф. Прудиус І. Н.
кандидата технічних наук
25.01.2019
Д 35.052.10
Методи та алгоритми управління ресурсами мультисервісних інформаційних функціонально- орієнтованих корпоративних мереж
Романчук В. І.
д.т.н., проф. Климаш М.М.
доктора технічних наук
25.01.2019
Д 35.052.10
Функціонально-просторовий розвиток водної рекреації у зоні впливу м. Львова
Данилко Н.Я.
к.арх., проф. Петришин Г.П.
кандидата архітектури
16.01.2019
Д 35.052.11
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЖИТЛОВИХ УТВОРЕНЬ НА ПОСТПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЯХ (на прикладі Львова)
Ганець С.В.
к.арх., проф. Петришин Г.П.
кандидата архітектури
16.01.2019
Д 35.052.11
Розвиток академічно-громадського навчання студентів у системі університетської освіти США
Клонцак О.І.
к.пед.н., доц. Равчина Т.В.
кандидата педагогічних наук
19.12.2018
К 35.052.24
Організація навчальної діяльності з української мови і літератури у шкільній освіті західної діаспори (1945–1996 рр.)
Рибак Т.М.
д.філол.н., проф. Мацько В.П.
кандидата педагогічних наук
19.12.2018
К 35.052.24
Освітня діяльність та педагогічні погляди Пауло Фрейре
Турчин І.М.
к.пед.н., доц. Заячківська Н.М.
кандидата педагогічних наук
18.12.2018
К 35.052.24
Організаційно-педагогічне забезпечення адаптації іноземних студентів в університетах США.
Смолікевич Н.Р.
д.пед.н., проф. Кошманова Т.С.
кандидата педагогічних наук
18.12.2018
К 35.052.24
Комерціалізація високотехнологічної продукції промислових підприємств
Мирощенко Н.Ю.
к.е.н., проф. Козик В.В.
кандидата економічних наук
10.12.2018
Д 35.052.03
Модернізація основних засобів підприємств в умовах інвестиційного розвитку
Стельмах Х.П.
д.е.н., проф. Пирог О.В.
кандидата економічних наук
10.12.2018
Д 35.052.03
Розвиток юридичної освіти та науки на Буковині (1875–2015 рр.)
Грекул-Ковалик Т.А.
д.ю.н., проф.Никифорак М.В.
кандидата юридичних наук
10.12.2018
Д 35.052.19
Філософсько-правова парадигма соціального контролю як засобу забезпечення правового порядку
Налуцишин В.В.
д.ю.н., проф. Грищук В.К.
доктора юридичних наук
10.12.2018
Д 35.052.19
Економічне оцінювання та побудова органів управління персоналом підприємств
Тарнавський М.І.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
07.12.2018
Д 35.052.03
Регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств
Лакіза В.В.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
07.12.2018
Д 35.052.03
Інтервальне моделювання процесів у біогазових установках в умовах структурної та параметричної невизначеності
Гураль І.В.
д.т.н., проф. Дивак М.П.
кандидата технічних наук
07.12.2018
Д 35.052.05
Особливості виявлення та розслідування злочинів, що вчиняються під час здійснення публічних закупівель у сфері охорони здоров’я
Доліновський Ю.С.
д.ю.н., доц. Гула Л.Ф.
кандидата юридичних наук
07.12.2018
К 35.052.23
Автоматизація проектування вбудованих систем засобами віддаленої інженерії
Гладкова О.М.
к.т.н., доц. Пархоменко А.В.
кандидата технічних наук
07.12.2018
Д 35.052.05
Кримінологічне запобігання підрозділами національної поліції України насильницьких злочинів проти життя та здоров’я особи, що вчиняються студентами ВНЗ
Сподарик Н.І.
д.ю.н., проф. Гумін О.М.
кандидата юридичних наук
07.12.2018
К 35.052.23
Статистично-орієнтовані методи допускового проектування радіоелектронних пристроїв
Шило Г.М.
д.т.н., проф. Піза Д.М.
доктора технічних наук
06.12.2018
Д 35.052.05
Особливості розслідування серійних вбивств на сексуальному ґрунті
Любчинський О.В.
д.ю.н., проф. Гумін О.М.
кандидата юридичних наук
06.12.2018
К 35.052.23
Запобігання сексуальному насильству щодо дітей в Україні
Романцова С.В.
д.ю.н., проф. Гумін О.М.
кандидата юридичних наук
06.12.2018
К 35.052.23
Формування ідентичності районів масової житлової забудови 1960-80-х рр.
Мисак Н.Р.
д.арх., проф. Черкес Б.С.
кандидата архітектури
01.12.2018
Д 35.052.11
Архітектура військових гарнізонів Волинської губернії ХІХ – початку ХХ століття (формування, спадщина, принципи реабілітації)
Сергіюк І.М.
д.арх., проф. Ричков П.А.
кандидата архітектури
01.12.2018
Д 35.052.11
Розвиток теорії та методів аналізу динамічних режимів електричних кіл на основі макромоделювання
Гоголюк О.П.
д.т.н., проф. Стахів П.Г.
доктора технічних наук
30.11.2018
Д 35.052.02
Економічне оцінювання та державне управління розвитком промислового потенціалу
Станасюк Н.С.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
доктора економічних наук
30.11.2018
Д 35.052.03
Економічне оцінювання та обґрунтування інжинірингових проектів машинобудівних підприємств
Кащишин В.М.
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є.
кандидата економічних наук
30.11.2018
Д 35.052.03