Юридичні засоби формування колективної правосвідомості

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кaндидaтa юридичних нaук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність
12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Дата захисту
22.06.2017 13:12
Статус
дисертація захищена