Несуча здатність похилих перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами за дії навантаження

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Бліхарський Зіновій Ярославович
Спеціальність
05.23.01 — будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
19.04.2017 12:25
Статус
дисертація захищена