Вдосконалення нормативно-технічної бази випробувань сонячних перетворювачів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Яцук Василь Олександрович
Спеціальність
05.01.02 — стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
Дата захисту
30.11.2017 16:47
Статус
дисертація захищена