Методи та моделі управління доступом до фізичного середовища безпровідних комп'ютерних мереж

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
кандидат технічних наук, доцент Обельовська Квітослава Михайлівна
Спеціальність
05.13.06 — інформаційні технології
Дата захисту
31.03.2017 16:23
Статус
дисертація захищена