Інформаційне забезпечення інноваційної діяльності виробничо-господарських об'єднань

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Бондарчук Марія Костянтинівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
30.10.2017 15:49
Статус
дисертація захищена