Визначення швидкостей вікових вертикальних рухів Земної кори за даними мареографічних та GNSS-спостережень (на прикладі Європейського континенту)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
30.11.2017 15:53
Статус
дисертація захищена