Аналіз і синтез електромеханічних систем, які описуються дробовими інтегрально-диференційними ланками

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Марущак Ярослав Юрійович
Спеціальність
05.09.03 — електротехнічні комплекси та системи
Дата захисту
20.10.2017 11:44
Статус
дисертація захищена