Методи та засади створення високошвидкісних безконтактних електричних машин з постійними магнітами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Щур Ігор Зенонович
Спеціальність
05.09.01 — електричні машини і апарати
Дата захисту
02.06.2017 11:48
Статус
дисертація захищена