Теоретично-експериментальне обґрунтування методики опрацювання геодезичних мереж для визначення зміщень та деформації гідротехнічних споруд

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
30.11.2017 15:52
Статус
дисертація захищена