Стратегічне управління розвитком туризму в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
кандидат економічних наук, доцент Грищук Анна Михайлівна
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
30.06.2017 16:05
Статус
дисертація захищена