Методи оцінювання конструкційної міцності і зниження вібрацій механічних систем на основі обернених задач

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Ройзман Вілен Петрович
Спеціальність
05.02.09 — динаміка і міцність машин
Дата захисту
18.10.2017 14:51
Статус
дисертація захищена