Енергоефективне керування вітроустановками малої потужності для генерування електричної і теплової енергії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Лозинський Андрій Орестович
Спеціальність
05.09.03 — електротехнічні комплекси та системи
Дата захисту
02.06.2017 11:53
Статус
дисертація захищена