Композиційні основи ландшафтно-просторової організації гірськолижних комплексів (на прикладі Українських Карпат)

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
кандидат архітектури, доцент Шульга Геннадій Михайлович
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
16.05.2017 15:07
Статус
дисертація захищена