Виявлення та оцінювання ризиків і загроз як чинників антикризового управління машинобудівним підприємством

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.е.н., проф. Козик Василь Васильович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
01.12.2017 15:47
Статус
дисертація захищена