Професійна підготовка бакалаврів гуманітарних наук з міжнародних відносин в університетах Канади

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор педагогічних наук, професор Мукан Наталія Василівна
Спеціальність
13.00.04 — теорія та методика професійної освіти
Дата захисту
30.06.2017 10:19
Статус
дисертація захищена