Методи та алгоритми підвищення ефективності комутації інформаційних потоків у оптичних транспортних мережах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, доцент Пелішок Володимир Олексійович
Спеціальність
05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі
Дата захисту
02.06.2017 11:42
Статус
дисертація захищена