Розвиток партнерських відносин підприємств з вищими навчальними закладами

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
06.12.2017 15:39
Статус
дисертація захищена