Диверсифікація товаропотоків підприємств в зовнішньоекономічній діяльності

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Шкварчук Людмила Олександрівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
04.12.2017 15:42
Статус
дисертація захищена