Забезпечення стійкості багатопрогонових довгомірних конструкцій з урахуванням дії статичних і динамічних навантажень

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Кузьо Ігор Володимирович
Спеціальність
05.02.09 — динаміка і міцність машин
Дата захисту
21.06.2017 15:00
Статус
дисертація захищена