Хвильові процеси в обмотках трансформаторів під час дії на них імпульсних перенапруг

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Сегеда Михайло Станкович
Спеціальність
05.14.02 — електричні станції, мережі і системи
Дата захисту
28.04.2017 11:57
Статус
дисертація захищена