Філософсько-правова концепція української полемічної літератури

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кaндидaтa юридичних нaук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор Сливка Степан Степанович
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
30.06.2017 13:09
Статус
дисертація захищена