Лінгвістичне забезпечення формування туристичної докумен-тації на основі відкритих веб-ресурсів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Жежнич Павло Іванович
Спеціальність
10.02.21 — структурна, прикладна та математична лінгвістика
Дата захисту
06.04.2017 12:51
Статус
дисертація захищена