Інструментальні засоби автоматизації синтезу інтерфейсів користувача на базі репозиторію інтелектуальних патернів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
доктор технічних наук, професор Лобур Михайло Васильович
Спеціальність
05.13.12 — cистеми автоматизації проектувальних робіт
Дата захисту
12.05.2017 12:01
Статус
дисертація захищена