Детермінанти поведінки людини: філософсько-правовий вимір

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кaндидaтa юридичних нaук
Науковий керівник / консультанти
доктор юридичних наук, професор Гарасимів Тарас Зеновійович
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
23.06.2017 13:11
Статус
дисертація захищена