Визначення пасажиропотоків на міських маршрутах з використанням нечіткої логіки та трансакцій абонентів стільникового зв'язку

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Форнальчик Євген Юліанович
Спеціальність
05.22.01 — транспортні системи
Дата захисту
01.12.2017 16:35
Статус
дисертація захищена